MÅLSÆTNING FOR BEGYNDERUDVALGSARBEJDETI samarbejde med Pro'en og Regeludvalget er det begynderudvalgets overordnede mål at give personer med interesse for golf et tilbud om:

- at lære at spille golf, 
- en god indslusning i klubben.
- at skabe et godt idrætsmiljø for voksne

Dette skal ske ved et prøvemedlemskab på godt 4 måneder, hvor udvalgsarbejdet foregår med en sådan omhu, at prøvemedlemmer ikke mister interessen for sporten på grund af:

- manglende viden om golf,
- manglende færdigheder i spillet,
- manglende integration i klubben,
- manglende konkurrencer for bredden.
 

Begynderudvalget vil opnå målet ved:
 

- At sekretariatet opretter venteliste.
- At afholde informationsmøde ved opstart af prøvemedlemskabet.
- At prøvemedlemmerne får aftalt træningstider med Pro`en, således at træningen kan
  begynde hurtigst muligt.
- At hjælpe prøvemedlemmerne i gang med begynderspil på par 3-banen.
- At regeludvalget afholder Regelmoduler A, B og C samt teoriprøve efter de retnings-
   linier, der er udsendt af Dansk Golf Union.
- At afholde prøve i praktik og en konkret slagprøve efter de retningslinier, der er
   udsendt af Dansk Golf Union.
- At hjælpe prøvemedlemmerne i gang med de 5 begynderturneringer og med at udfylde scorekort.
- At afholde prøve i praktik og spil i praksis ved den 5. begynderturnering efter de
   retningslinier, der er udsendt af Dansk Golf Union.
- At udstede spillebevis, når prøverne er bestået, og der er betalt indskud samt del-
   kontingent.
- At bevare nybegyndernes interesse for spillet ved at afholde onsdagens begynder-
   turnering.
- At deltage i Bredde-turnering sammen med naboklubber.
- At afholde Årets Begynderturnering.