GCC Program 2017

- golf for erhvervsklubben i Gyttegård

 

April

Mandag den 3. april kl. 16.00 (gunstart) - 18 hullers match med efterfølgende spisning og præmier.
                Mulighed for at invitere én gæst med uden beregning.

 

Maj

Mandag den 1. maj kl. 16.00 (gunstart) - 18 hullers match med efterfølgende spisning og præmier. 
                Mulighed for at invitere én gæst med uden beregning.

Lørdag og søndag den 6/7 maj kl. 13.00 - Vi følger Eliteholdene på hjemmebanen i Gyttegård.
                Begge dage let frokost og briefing kl. 13.00 herefter følger vi spillerne på banen – så længe man har lyst!
 

Juni
Nyhed: Netværksgolf med GFCNo.1 klubbernes erhvervsklubber

Mandag den 12. juni kl. 16.00 (gunstart) - 18 hullers match med efterfølgende spisning og præmier. 
                GFCNo.1 erhvervsklubberne inviteres til at deltage.
Lørdag den 17. juni kl. 13.00 - Vi følger Eliteholdene på hjemmebanen i Gyttegård. 
                Let frokost og briefing kl. 13.00 herefter følger vi spillerne på banen – så længe man har lyst!
 

August

Mandag den 7. august kl. 16.00 (gunstart) - 18 hullers match med efterfølgende spisning og præmier.
                Mulighed for at invitere én gæst med uden beregning.
Fredag den 18. august kl. 12.00 - Sponsordag (Gunstart kl. 13.00)
 

September

Mandag den 4. september kl. 16.00 (gunstart) - 18 hullers match med efterfølgende spisning og præmier.
                 Mulighed for at invitere én gæst med uden beregning.
 

Oktober

Mandag den 2. oktober kl. 15.00 (gunstart) - 18 hullers match med efterfølgende spisning og præmier.
                 Mulighed for at invitere én gæst med uden beregning.
 

November

xxxdag den x. november  - Årsmøde. Mere info senere.

 

---------------------------------------------------------------

Program GCC golf mandage (april-september):


Kl. 15.45            Udlevering af scorekort og velkomst
kl. 16.00            Turneringsstart – start på flere huller - Gunstart
ca. kl. 20.30       Middag / Præmieoverrækkelse / netværk
ca. kl. 21.30      Tak for i dag
---------------------------------------------------------------