Donationer


Donationer....gør en forskel for vores dejlige klub

Kære medlem,
 

igen i år er der mulighed for at søge momsrefusion i lighed med sidste år. Det kræver at Gyttegård igen i år modtager mindst 101 donation af kr. 200,- så derfor......

…for 200 kr. kan du hjælpe med at skaffe Gyttegård Golf Klub i omegnen af kr. 50.000!
 

Jo du læste rigtigt!
 

Gyttegård Golf Klub er som forening delvist momsregistreret. Det betyder at vi blandt andet er fritaget for moms på kontingent og greenfee.

Omvendt har golfklubben kun delvis fradrag for klubbens samlede momsudgift. I Gyttegård Golf Klub refunderes ca. 10% af momsudgiften. Det betyder at klubben årligt betaler i størrelsesordenen kr. 100 – 150.000 i moms, som der ikke er fradrag for.


Det er muligt for golfklubben at få en del af dette ikke modregnede momsbeløb refunderet efter en særlig momskompensationsordning i Finansloven.

For at det kan lykkes, er der visse krav, vi som klub skal opfylde.

Det eneste krav vi på nuværende tidspunkt IKKE opfylder er, at klubben skal have 101 stk. gavegivere og det er her, golfklubben har brug for din hjælp.


For at være gavegiver kræver det som minimum en donation til klubben på kr. 200,- og det er ikke et krav at du er medlem. Ikke medlemmer kan også give donationer. Af det donerede beløb kan du få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er lavere end donationens størrelse.


Din donation kan gives via:


•Golfbox - link til betaling - klik her:https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/2186091/info

•Direkte betaling til sekretariatet

•Ved at aflevere en kuvert med donation til sekretariatet. Husk at oplys dit medlemsnr. 
 
Sidste frist for indbetaling er den 30. oktober 2019.


De modtagne donationer vil blive anvendt til forbedringer i Cafeområdet/bygningen.


Har du eventuelt spørgsmål til ovenstående venligst kontakt Jens Elvang på tlf. 30912382.

På forhånd rigtig mange tak for din hjælp og støtte.


 

Venlig hilsen


Gyttegård Golf Klub


Hans Bennetzen       Jens Elvang-Gøransson
Formand                  Forretningsfører