Mens Section

Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 26. oktober 2017 kl. 18.00

Dagsorden (iflg. Vedtægterne):

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af Suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Evt.

   

 

 


Referat

Beretning

Præsentation (Regnskab)

Vedtægter